კლებადი აუქციონი

 კლებადი აუქციონი მომხმარებელს აძლევს საშუალებას შეარჩიოს ავტომობილი მისთვის ხელსაყრელ ფასად.

ავტომობილს ღირებულებას  ყოველ 5 დღეში ერთხელ აკლდება 5%.

  აუქციონში მონაწილე ავტომობილის ღირებულების ქვედა ზღვარი არ ჩამოვა სალიკვიდაციო ღირებულების დაბლა. 

შესაბამისად, აუქციონის ფარგლებში ავტომობილის ფასის კლება გაგრძელდება საბაზრო ღირებულებიდან, სალიკვიდაციო ღირებულებამდე.

კლებად აუქციონში მონაწილე ავტომობილების სანახავად დააჭირეთ  ბმულს

  

 აუქციონის ფარგლებში ავტომობილის ფასის კლება გაგრძელდება საბაზრო ღირებულებიდან, სალიკვიდაციო ღირებულებამდე.