გაცვლა

ავტომობილის გაცვლა ხდება დიღმის ავტოსადგომზე

ქ.თბილისი , ჯ.ბალანჩინის ქ. N7.ა

პირობების დაზუსტება (საბაზრო ფასის დადგენა) ხდება ადგილზე.
ჩვენი ექსპერტები შეაფასებენ ავტომობილის საბაზრო ღირებულებას.

გაცვლის პირობები

შესაძლებელია საჭირო გახდეს თქვენი მხრიდან
თანხის დამატება თუ თქვენ არ ьაღმოგაჩნდებათ
დასამატებლად საჭირო თანხა, შესაძლებელია
ისარგებლოთ ჩვენთან არსებული საფინანსო
ორგანიზაციების განვადების სერვისით.

თუ თქვენი ავტომობილის ღირებულება
აღემატება გასაცვლელი ავტომობილის
ღირებულებას ამშემთხვევაში ჩვენი მხრიდან
მოხდება თანხის დამატება.

ავტომობილის დისტანციურად შესაფასებლად
გთხოვთ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე მოგვწეროთ
შემდეგი მონაცემები:

არის თუ არა ნაავარიები

გარბენი

ავტომობილის წლოვანება

ავტომობილი მოდელი

მარჯვენასაჭიანია თუ მარცხენასაჭიანი

განბაჟებულია თუ განუბაჟებელი

გადატანილია თუ არა საჭე

ძრავის მოცულობა

ავტომობილის ფოტო